Andrzej Grzyb ponownie wybrany wiceprzewodniczącym podkomisji praw człowieka w Parlamencie Europejskim

W głosowaniu, które odbyło się w środę 25. stycznia, europosłowie podkomisji praw człowieka ponownie powierzyli funkcję wiceprzewodniczącego komisji Andrzejowi Grzybowi. Eurodeputowany PSL obejmie to stanowisko na następne 2,5 roku, do końca kadencji PE. Na forum Parlamentu Europejskiego, Andrzej Grzyb jest jednym z głównych promotorów powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) – flagowej inicjatywy Polskiej Prezydencji i pomysłu na skuteczne narzędzie służące procesom demokratyzacyjnym w krajach trzecich. Tę rolę chce kontynuować, aby zapewnić jak najlepszy klimat towarzyszący powołaniu Funduszu.

– Dla długofalowego zabezpieczenia interesów strategicznych Unii Europejskiej, np. w sferze gospodarki i energetyki, celem polityki zagranicznej powinno być poszerzanie obszaru dobrobytu, państwa prawa, bezpieczeństwa i stabilizacji w krajach sąsiedzkich. Gwarantem osiągnięcia tego celu jest wdrożenie wysokich standardów demokratycznych i jak najpełniejsze poszanowanie praw człowieka w tych państwach. Dla Polski szczególne znaczenie mają kraje Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej – powiedział eurodeputowany Andrzej Grzyb.

Europoseł zwrócił uwagę na potrzebę zachowania równowagi pomiędzy wschodnim i południowym wymiarem sąsiedztwa Unii. Zauważył, iż ostatnio było to trudne,ze względu na wydarzenia Wiosny Arabskiej w Afryce Północnej, kiedy uwaga większości była skierowana na południe. – Dlatego też za swój sukces uważam zorganizowanie w ramach podkomisji DROI szczytu ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego, który służył promocji przestrzegania praw człowieka poprzez prezentację najlepszych praktyk i doświadczeń oraz zakontraktowanie przez DROI studium na temat stanu przestrzegania praw człowieka przez kraje Partnerstwa.

– Dlatego tak istotnym jest, aby w tym roku podkomisja również zajmowała się naszymi wschodnimi partnerami dopingując ich do koniecznych zmian. W tym celu chcę podnieść na forum podkomisji kwestię monitorowania postępów krajów Partnerstwa w oparciu o realizację przez nie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W ten sposób moglibyśmy sformować skuteczne narzędzie, którego stworzenie jest niestety niemożliwe w przypadku krajów Afryki Północnej – podsumował wiceprzewodniczący podkomisji DROI.

Europoseł zamierza również wprowadzić pod obrady podkomisji kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym zakresie.