Poseł do PE Andrzej Grzyb o stanowisku PSL przeciw propozycji likwidacji sądów rejonowych

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje likwidację 122 sądów rejonowych w 122 powiatach. Andrzej Grzyb przedstawia sprzeciw PSL oraz propozycje, które pozwolą zoptymalizować wydatki bez likwidacji sądów rejonowych. W dniu 8 lutego 2012r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, podczas której przedstawił on stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego przeciw propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącej likwidacji sądów rejonowych w powiatach. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje likwidację 122 sądów rejonowych w 122 powiatach. „122 sądy zlikwidowane to od 3 sądów w województwie śląskim do 16 sądów w województwie wielkopolskim czyli ponad 50% powiatów zostałoby pozbawionych samodzielnego sądu”- powiedział A. Grzyb w takcie konferencji. [KONFERENCJA]

Do PSL spłynęło wiele negatywnych opinii samorządów powiatowych oraz gminnych. Negatywną opinię w tej sprawie przedstawił również Związek Powiatów Polskich.

„Proponowane zmiany nie uwzględniają również kosztów, które będą musiały ponieść Komendy Powiatowe Policji np. przy konwojowaniu. Likwidacja sądów pociągnie za sobą również także likwidację: kancelarii notarialnych, adwokackich, radców prawych. To również likwidacja ważnych i interesujących dla młodych ludzi miejsc pracy. Słowem to „wypłukiwanie” przestrzeni powiatowej z ważnych instytucji i miejsc pracy oraz degradacja części powiatów”- powiedział Andrzej Grzyb- prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Wielkopolsce.

W zaistniałej sytuacji Polskie Stronnictwo Ludowe poza krytyką ministerialnego projektu proponuje również rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować wydatki bez likwidacji sądów rejonowych np.:

1. Przeniesienie części spraw nie wymagających osobistego stawiennictwa stron w sądzie do sądów o mniejszym natężeniu pracy,

2. Delegowanie sędziów przez Prezesa Sądu Okręgowego np. na okres do pół roku, do Sądów Rejonowych gdzie istnieją zaległości w rozpatrzeniu spraw.

 

Autor: Borys Brzeziński i Natalia Piechocka

 

LINKI:

[KONFERENCJA]

[PSL.PL]

[ONET.WIADOMOŚCI]

[RZECZPOSPOLITA]

[PSL NEWSY: POLSKI BIZNES]

[PSL NEWSY: SĄDY DO KASACJI]