Andrzej Grzyb krytycznie o projektach ograniczenia produkcji biopaliw w Unii Europejskiej

19 marca 2013 roku, na posiedzeniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) omówiono zmiany, jakie Parlament Europejski oraz Rada wprowadzają do dyrektywy odnoszącej się, do jakości benzyny i olejów napędowych oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (OZE), zakładające ograniczenie produkcji biopaliw. 
Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia na portalu Twitter pojawił się wpis Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba – Komisja Europejska proponuje ograniczenie produkcji biopaliw z surowców rolniczych do 5%. Krytyczne oceny w Komisji Przemysłu i Energii. W trakcie obrad Poseł poszerzył swoją wypowiedź: Biopaliwa były innowacją, w którą przedsiębiorcy zainwestowali ogromne sumy pieniędzy, dlatego nie możemy rujnować zaufania pomiędzy nimi a instytucjami europejskimi zmieniając regulacje i wytyczając nowe kierunki z roku na rok. Poseł Grzyb podkreśla, że problem produkcji agropaliw jest wielowymiarowy i odnosi się również do polityki rolnej i ekologii, jako że np. rzepak, wykorzystywany przy płodozmianie, jest niezwykle ważny dla zachowania równowagi glebowej.


Ponadto, w procesie produkcji biopaliw powstają surowce poprodukcyjne stanowiące wysokobiałkową paszę wykorzystywaną w cyklu produkcji żywności. 

Opracowała: MG

 

Posiedzenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), 19.03.2013 (18:39)

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.