AMICUS VETERINARIAE 

Podczas XVIII Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna postanowiła uhonorować Posła do PE Andrzeja Grzyba medalem  Amicus Veterinariae.

Uroczystego wręczenia medalu dokonał Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – lek. wet. Maciej Gogulski.

„Serdecznie dziękuję Wysokiej Izbie i Jej Członkom za to odznaczenie, które bardzo sobie cenię” – mówił Poseł do PE Andrzej Grzyb.

 

Tekst i zdjęcia: Kinga Kołodziejczak