Konkurs był rozgrywany w 4 kategoriach (Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2013, Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2013, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2013, Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2013). Z Wielkopolski zostało uhonorowanych 4 laureatów w 2 kategoriach. Tytułem wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2013 oraz Buzdyganami zostali uhonorowani Pan Józef Szymkowiak – właściciel Ferm Drobiu w Dębienku oraz Mieczysław Zaremba – Prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu. Tytułem Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2013 i szablami oficerskimi uhonorowani zostali Tadeusz Leśniewski  – właściciel Gospodarstwa Rolnego w Cochu oraz Państwo Michalakowie – współwłaściele Gospodarstwa Rolnego i firmy Fructopol-Hurt. Laureatom z Wielkopolski listy gratulacyjne oraz pamiątkowe albumy wręczył Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Źródło: www.krzysztofgrabowski.eu

 {flike}