Adam Jarubas kandydatem PSL na Prezydenta RP

Prezydent powinien być moderatorem i inicjatorem dyskusji o „ideach, wartościach i programach rozwojowych dla naszego kraju” – powiedział Adam Jarubas, kandydat PSL na prezydenta RP.

31 grudnia br. Rada Naczelna PSL zdecydowała o wystawieniu wiceszefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Adama Jarubasa jako kandydata w wyborach prezydenckich. W sobotnim posiedzeniu wzięli udział nie tylko członkowie Rady Naczelnej – zgodnie ze statutem PSL kandydata na prezydenta na wniosek NKW PSL zatwierdza krajowa konwencja wyborcza.

– To ogromny honor móc reprezentować ruch ludowy o ponad stuletniej tradycji – podkreślił Adam Jarubas.

Jak mówił, choć urodził się w małej miejscowości Błotnowola na południu województwa świętokrzyskiego, to jest dumny ze swojej tożsamości i swojego pochodzenia.

Adam Jarubas jest świetnym marszałkiem województwa świętokrzyskiego, a w ostatnich wyborach samorządowych znacząco poprawił swój wynik.

 Adam Jarubas

Urodził się 17 grudnia 1974 w Busku-Zdroju. Wychował się w Błotnowoli w pow. buskim w woj. świętokrzyskim.

Edukację na poziomie podstawowym odbył w rodzinnej wsi (1989). Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju (1993), następnie w 1998 r.,  ukończył studia z zakresu historii na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz Uniwersytet Gdański na poziomie MBA w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach.

W roku 1994 wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej i pozostał jego członkiem do roku 2009. W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Woj. ZMW RP „Wici”w Kielcach, w latach 2002-2006 był sekretarzem Zarządu Krajowego ZMW. W roku 2006 został odznaczony Złotą Odznaką ZMW oraz Krzyżem za Zasługi dla ZMW w roku 2008. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW walczył w obronie województwa świętokrzyskiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998.

Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.  W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku – prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczął jako asystent-doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego (b. prezesa Polskiego Zw. Niewidomych). W latach 2002 – 2004 pracował jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 2004 – 2006 był wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

W kadencji samorządowej 1998-2002 był radnym Powiatu Buskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu.

W kadencji 2006 – 2010 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskał najlepszy wynik wśród osób kandydujących do Sejmiku Wojewódzkiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy.

W listopadzie 2006  roku został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat – zostając najmłodszym marszałkiem województwa w kraju.

W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w listopadzie 2010 r., zaufało mu ponad 31 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego i ponownie został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

W wyborach parlamentarnych 2011, startując z listy PSL w okręgu świętokrzyskim, został wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów.

W kolejnych wyborach samorządowych organizacja świętokrzyska PSL pod przywództwem Adama Jarubasa uzyskała 213 982 tys. głosów – 46,24% poparcia. Dzięki takiemu zaufaniu mieszkańców regionu, Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – to najlepszy wynik PSL w skali kraju.

W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał zaufanie 37 871 tys. osób i po raz trzeci pełni funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Jego pasją zawsze był śpiew, gitara i muzyka. W wolnych chwilach lubi czytać książki (S. Covey) oraz chodzić po górach. Wraz z żoną Mariolą wychowuje dwóch synów: Dawida i Damiana.

Inne informacje:

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Nagrody: nagroda „Diamentowe Skrzydła” 2009 – przyznana przez Kapitułę Nagrody Echa Dnia „Skrzydła”. „Skrzydła” to nagroda gospodarcza, przyznawana dla najlepszych produktów i usług z województwa świętokrzyskiego. W przypadku Marszałka Województwa Kapituła nagrody doceniła działania Marszałka na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości i biznesu.

Nagroda „Złotej Wagi” w kategorii Człowiek Roku 2010, przyznana przez Samorząd Gminy Daleszyce (waga to herb Daleszyc).

Honorowy obywatel gmin: Sędziszów, Działoszyce, Pińczów i Połaniec.

e-mail: ajarubas@poczta.onet.pl;

www.jarubas.pl