Sławomir Musioł – Wójt Gminy Blizanów i  Jan Wojtyła – Przewodniczący Rady Gminy wręczyli na ręce prezesa jednostki medal „Zasłużony dla Gminy Blizanów” oraz okolicznościową statuetkę. Najbardziej zasłużonym druhom przyznano także medale „Za zasługi dla pożarnictwa” –  6 złotych, 2 srebrne i 7 brązowych, 4 odznaki „strażak wzorowy” i medale za wysługę lat. Zarząd OSP Skrajnia Blizanowska nagrodził specjalnymi medalami i podziękowaniami swoich sympatyków. Uroczystości uświetniała swoją grą Orkiestra Dęta OSP Blizanów. Historię jednostki przedstawił zebranym druh Krzysztof Kupaj. Oto ważniejsze fakty: Ochotnicza Straż Pożarna w Skrajni Blizanowskiej powstała w 1922 r., a inicjatorami jej powstania byli Franciszek Baranowski i Kasper Dobrowolski. Grunt pod budowę remizy podarował Jan Kliszewski, natomiast w samą budowę zaangażowali się wszyscy mieszkańcy wioski, którzy dobrowolnie się opodatkowali na jej rzecz. W tym samym czasie została zakupiona sikawka ręczna, w dalszej kolejności wóz strażacki i inne sprzęty. Po II wojnie światowej odnowiono umundurowanie i podjęto decyzję o budowie nowej strażnicy, którą oddano do użytku w 1983 r. W 1993 r. ze środków własnych oraz Kółka Rolniczego Skrajni Bliz. zakupiono samochód marki „Żuk”. Obecnie jednostka liczy 30 druhów i ma Młodzieżową Drużynę Pożarniczą dziewczęcą.

Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada w wykonaniu druhów, a po niej uczestnicy obchodów jubileuszu przenieśli się do sali OSP na wspólny poczęstunek.

Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Tadeusz Kubiak, Jan Stawicki, Marian Fengier, Jerzy Bogusiak, Andrzej Filipowicz, Marek Kmieć

Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Franciszek Matusiak, Tadeusz Bednarczyk

Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: Ryszard Bryła, Tomasz Potasiak, Marcin Kubiak, Marek Wypych, Zbigniew Kubiak, Krzysztof Kupaj, Mariusz Fengier

odznaka „strażak wzorowy”: Jarosław Kmieć, Rafał Fengier, Mariusz Fengier, Jan Staszak

Za wysługę lat:

60 l.: Józef Koszela, Kazimierz Baranowski

55 l.: Henryk Kostrzewa

45 l.: Henryk Bryła, Zdzisław Kliszewski, Krystian Cieślak

40 l.: Jan Stawicki

35 l.: Franciszek Matusiak, Jerzy Bogusiak, Marian Fengier, Marek Kmieć, Lech Haraś, Andrzej Filipowicz

25 l.: Ryszard Bryła, Tadeusz Kubiak

20 l.: Tadeusz Bednarczyk

10 l.: Krzysztof Kupaj, Mariusz Fengier, Jan Staszak

5 l.: Marek Wypych, Zbigniew Kubiak, Jarosław Kmieć, Dawid Kmieć, Tomasz Potasiak, Marcin Kubiak, Rafał Fengier

Źródło oraz galeria fotografii: http://www.krzysztofgrabowski.eu