1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Dziś przypada 81. rocznica rozpoczęcia największego konfliktu XX wieku. W Polsce w walce z okupantem duża rolę odegrały powołane przez Ludowców Bataliony Chłopskie a szefem Rządu na uchodźstwie został przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stanisław Mikołajczyk.

II wojna światowa rozpoczęła się w Polsce. To największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września 1945 (w Europie do 8/9 maja 1945). Działania wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci).

Polska w czasie II wojny światowej poniosła największe straty biologiczne, na każdy tysiąc mieszkańców straciła 220 osób. Według materiałów przedstawionych na Międzynarodowej Konferencji Reparacyjnej w Paryżu w roku 1946, straty rzeczowe w Polsce wyniosły 16,9 mld dolarów. 2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych.

Warto przypomnieć, że w czasie II wojny światowej jednym z filarów Polskiego Państwa Podziemnego był Ruch Ludowy.
Ludowcy pod kryptonimem „Roch” jako pierwsi przystąpili do otwartej walki z niemieckim okupantem. W 1940 kierownictwo Ruchu Ludowego podjęło decyzję o organizacji oddziałów bojowych – Bataliony Chłopskie, które pod względem liczebności były drugą, po Armii Krajowej, siłą zbrojną w okupowanym kraju. Z okupantem pod ich sztandarem walczyło 175 osób. Duże znaczenie miały też powstałe w 1941 roku Związek Pracy Ludowej “Orka” i Ludowy Związek Kobiet, które powołały Zielony Krzyż niosący pomoc sanitarną na froncie.