8 MARCA WĄGROWIECKIEGO PSL I FORUM KOBIET

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w którym wzięły udział członkinie PSL-u oraz Koła Terenowego Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszenia „Krajowe Forum Kobiet”, odbyło się 10 marca br. w Hotelu Pietrak w Wągrowcu.

Jak co roku uczestniczyli w nim przedstawiciele władz powiatowych: Prezes Zarządu Powiatowego PSL Eugeniusz Pyrzyński, Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, Przewodnicząca Rady Powiatu i jednocześnie członkini wągrowieckiego Forum Kobiet Małgorzata Osuch oraz radny powiatowy Jacek Bielawski.

Panie przywitał Prezes Zarządu Powiatowego PSL, składając życzenia z okazji ich święta. Życzenia wszystkim Paniom złożył również Starosta Tomasz Kranc. Panowie wręczyli Paniom kwiaty. Dużo życzeń i ciepłych słów padło pod adresem najstarszej uczestniczki spotkania a zarazem najstarszej członkini Forum Kobiet, pani Janiny Machnikowskiej. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Powiatu, składając życzenia Paniom, uzupełniając je odczytaniem dwóch wierszy dotyczących kobiet.

Prezes Forum Kobiet Małgorzata Strzelecka  po złożeniu życzeń wszystkim zgromadzonym Paniom podsumowała działalność Koła w roku 2014 oraz podziękowała wszystkim za współpracę i zaprosiła do obejrzenia kroniki  wągrowieckiego Forum Kobiet.

Marcowe spotkanie z poczęstunkiem przebiegało w sympatycznej atmosferze. Dzień Kobiet to dzień szczególny – dzień, w którym każda Kobieta czuje się tą jedyną, wspaniałą i niepowtarzalną.