{AG}74Bataliony_Chlopskie{/AG}

Kwiaty złożyli również przedstawiciele Wojska, Policji, Straży Miejskiej i innych służb mundurowych, a także mieszkańcy Poznania. Wojewódzki Zarząd Polskiego Stronnictwa Ludowego wystawił sztandar PSL, a wiązankę białych i czerwonych gerberów w imieniu Prezesa ZW PSL Andrzeja Grzyba oraz całego Zarządu Wojewódzkiego PSL złożył pod pomnikiem Maksymilian Ptak.

Bataliony Chłopskie to konspiracyjna organizacja zbrojna polskiego ruchu ludowegom która liczyła około 160 tys. ludzi, działająca w czasie II wojny światowej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i w Wielkopolsce. Była to druga, po Armii Krajowej, największa formacja zbrojna podczas okupacji.

Tekst: Alina Widomska

Zdjęcia: Roman Szewczyk

{flike}