Z okazji Święta Policji składam wszystkim Policjantkom, Policjantom i cywilnym Pracownikom Policji najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za ofiarność i wzorowo wypełniany obowiązek wobec mieszkańców Wielkopolski.

Służba w Policji wymaga wysokiego poczucia odpowiedzialności, ciągłej gotowości i szybkości działania, a olbrzymi wysiłek w codziennej pracy i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków dają powody do dumy. Dziękując za wytrwałość w realizowaniu zawodowego powołania życzę wszystkim Funkcjonariuszom Policji wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech służba, którą pełnicie będzie dla Was źródłem niesłabnącej satysfakcji.
Najlepsze życzenia składam również Waszym rodzinom i najbliższym. Niech Ich wsparcie, także w trudnych chwilach, oraz wyrozumiałość pozwala dobrze wypełniać Waszą służbę.
 
Z wyrazami szacunku,
 
 Andrzej Grzyb
 Poseł do Parlamentu Europejskiego
 Prezes ZW PSL w Woj. Wlkp.
 
Zdj: http://cdn19.se.smcloud.net