Przemoc wobec kobiet wyzwaniem dla polityki państwa Jednym z wydarzeń kampanii będzie panel dyskusyjny z udziałem senator „Rząd równych szans – praca kobiet w parlamencie” w Bibliotece Powiatowej w Kępnie oraz Gimnazjum w Bralinie.

Przemoc wobec kobiet Tylko w 2011 w Polsce zgłoszono 86 tys. spraw związanych z przemocą domową. Średnio 150 kobiet rocznie umiera w wyniku tzw. nieporozumień domowych. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości większość ofiar przemocy w rodzinie to kobiety (w dalszej kolejności małoletni), a przeważająca liczba sprawców to mężczyźni. Bardzo często ofiarami przemocy domowej są też dzieci – świadkowie. Wiele przypadków przemocy wobec dzieci i kobiet nigdy nie zostaje zgłoszonych i tym samym nie odnotuje się ich w żadnych statystykach. Tymczasem 45 proc. kobiet w UE deklaruje, że co najmniej raz padło ofiarą przemocy ze względu na płeć. Szacuje się, że w Europie w wyniku przemocy ze względu na płeć codziennie umiera siedem kobiet. Z przeprowadzonych w 2010 r. badań Eurobarometru wynika, że zjawisko przemocy jest znane badanym (tak twierdzi 98 proc.) i bardzo częste (co czwarta osoba zna kobietę będącą ofiarą przemocy domowej, a co piąta zna sprawcę przemocy). 

Czytaj więcej: www.rownetraktowanie.gov.pl 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

Źródło: www.mozdzanowska.pl

 {flike}