Obchody Jubileuszowe WODR w Poznaniu były okazją do wyróżnienia osób, których praca w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Ośrodka oraz rolnictwa w Wielkopolsce. Razem z Posłem na Sejm RP Piotrem Walkowski i Dyrektorem WODR w Poznaniu wręczyliśmy odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”: Pani Urszuli Bachera, Panu Lechowi Berger, Pani Lucynie Grudzień – Kozaczka, Panu Zbigniewowi Idaszakowi, Panu Janowi Karkowskiemu, Panu Januszowi Marcinkowskiemu, Pani Danucie Matuszewskiej, Pani Małgorzacie Nowaczyk, Panu Mirosławowi Nowickiemu, Panu Henrykowi Ratajczakowi, Panu Tadeuszowi Rochowiakowi, Pani Barbarze Stencel-Szykownej, Panu Eugeniuszowi Wiśniewskiemu i Pani Katarzynie Zielińskiej, a także odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”: Panu Adamowi Kwapichowi i Panu Tadeuszowi Pertek.

Następnie zostały przedstawione referaty:

  1. Przyszłość doradztwa rolniczego – Wenancjusz Kujawiński – CDR Odział w Poznaniu.
  2. 15 lat działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Ryszard Jaworski  – Dyrektor WODR w Poznaniu.

Ostatnim  punktem programu, odbywającym się na sali konferencyjnej, było uroczyste wręczenie przez Dyrektora WODR w Poznaniu Pana Ryszarda Jaworskiego podziękowań honorowym gościom za wieloletnią współpracę z Ośrodkiem.

Zakończeniem obchodów jubileuszowych stanowiło wspólne posadzenie pamiątkowego dębu.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu