21 lipca wpłynął do Sejmu projekt uchwały z inicjatywy PSL,  Posła na Sejm RP, Prezesa ZW PSL Andrzeja Grzyba w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Stanisława Mikołajczyka

poniżej treść projektu uchwały

obraz_2021-07-23_150023