Otrzymali je strażacy z: OSP  Warszówka – Gmina Blizanów, OSP  Brzeziny – Gmina Brzeziny, OSP  Kamień – Gmina Ceków Kolonia, OSP  Zadowice – Gmina Godziesze Wielkie, OSP  Krzyżówki – Młynisko – Gmina Kominek, OSP  Zakrzyn – Gmina Lisków, OSP  Kościelec – Gmina Mycielin, OSP  Opatówek – Gmina Opatówek, OSP  Stawiszyn – Miasto i Gmina Stawiszyn, OSP  Iwanowice – Gmina Szczytniki, OSP  Skarszew – Gmina Żelazków, OSP  Dobrzec – Miasto Kalisz. Sprzęt strażakom przekazałem wraz z wicestarosta kaliskim Andrzejem Dolnym, Stanisławem Piotrowskim – dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu oraz Marekiem Burzyńskim –za-ca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

– Po raz drugi przekazujemy zestawy dla straży w powiecie kaliskim i mieście Kaliszu. Chcieliśmy aby trafiły one do każdej gminy z południowej Wielkopolski. Te zestawy mają służyć do zabezpieczenia wypadków drogowych, a przez to do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków biorących udział w takich zdarzeniach. Trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie podczas ratowania życia innych. Chciałbym podziękować dyrektorowi WODR za to, że od wielu lat wspiera OSP dodatkowymi środkami. To jedyny ośrodek w Wielkopolsce, który przeznacza dodatkowe fundusze na ten cel – mówił Członek Zarzadu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski.

Źródło: http://www.krzysztofgrabowski.eu