Andrzej Grzyb ponownie wybrany wiceprzewodniczącym podkomisji praw człowieka w PE

Andrzej Grzyb ponownie wybrany wiceprzewodniczącym podkomisji praw człowieka w PE

Andrzej Grzyb ponownie wybrany wiceprzewodniczącym podkomisji praw człowieka w Parlamencie Europejskim

W głosowaniu, które odbyło się w środę 25. stycznia, europosłowie podkomisji praw człowieka ponownie powierzyli funkcję wiceprzewodniczącego komisji Andrzejowi Grzybowi. Eurodeputowany PSL obejmie to stanowisko na następne 2,5 roku, do końca kadencji PE. Na forum Parlamentu Europejskiego, Andrzej Grzyb jest jednym z głównych promotorów powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (EED) – flagowej inicjatywy Polskiej Prezydencji i pomysłu na skuteczne narzędzie służące procesom demokratyzacyjnym w krajach trzecich. Tę rolę chce kontynuować, aby zapewnić jak najlepszy klimat towarzyszący powołaniu Funduszu.

czytaj dalej
Noworoczne Spotkanie Wielkopolskiego PSL ubogaca wewnętrznie

Noworoczne Spotkanie Wielkopolskiego PSL ubogaca wewnętrznie

Noworoczne Spotkanie Wielkopolskiego PSL ubogaca wewnętrznie

„Człowiek poprzez spotkanie wypowiada się w całym bogactwie swojego człowieczeństwa” – między innymi te słowa zostały wypowiedziane z ust biskupa kaliskiego Stanisława Napierały podczas Noworocznego Spotkania Wielkopolskiego PSL, które miało miejsce w Kaliszu w dniu 21 stycznia br. W słowach skierowanych do zebranych biskup S. Napierała podkreślił, iż dzięki spotkaniom, rozmowom następuje rozwiązywanie konfliktów, ustąpienie napięć. Spotkanie łączy się z radością. Spotkanie PSL to możliwość dzielenia się, wymiany dobra, opinii, to spotkanie, które ubogaca.

czytaj dalej
Rozmowa z Kolegą Andrzejem Bobrowskim –  Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu

Rozmowa z Kolegą Andrzejem Bobrowskim – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu

Rozmowa z Kolegą Andrzejem Bobrowskim – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu

IMPULS WIELKOPOLSKI: Jak odnalazł się Pan w nowym miejscu pracy?
ANDRZEJ BOBROWSKI: Funkcję Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Poznaniu sprawuję od czerwca tego roku, wcześniej zajmowałem stanowisko Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dzięki tematyce w jakiej cały czas się obracam, nie było dla mnie problemem odnalezienie się w nowym miejscu pracy.
IW: Proszę w kilku zdaniach opisać czym zajmuje się Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu?
AB: ARR od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza. Działania Oddziału Terenowego ARR w Poznaniu, obejmując swoim zasięgiem teren województwa wielkopolskiego, przybierają formę następujących mechanizmów: interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż, program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, Krajowy Program Restrukturyzacji, dopłaty do materiału siewnego, kwotowanie produkcji mleka, realizacja działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 czy obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

IW: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” to dwa programy administrowane przez ARR – na czym one polegają i jaki jest ich cele?

AB: Każdy z wymienionych programów ma jeden, podstawowy cel: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia zarówno przetworów mlecznych jak i zwiększenie udziałów owoców i warzyw w codziennej diecie młodych ludzi. W Polsce od czasów akcesji do UE program „Szklanka mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem – od 2007 roku jesteśmy pionierem w realizacji tego programu. Drugi z programów – „Owoce w szkole” – jest programem uruchomionym przez Komisję Europejską w 2009 roku; skierowany został do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) i udostępnia im świeże owoce, warzywa oraz soki owocowo-warzywne.
IW:  Wspomniał Pan o Działaniu 133. Proszę przybliżyć czytelnikom jaki jest cel tego działania i kto jest jego beneficjentem?
AB:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” za swój cel określiło przede wszystkim powiększenie wiedzy konsumentów o zaletach produktów żywnościowych oraz o mechanizmach jakości żywnościowej, a także wsparcie grup producentów – to właśnie te grupy są beneficjentami Działania 133.
IW: W sierpniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo energetyczne”, w której określono, że wpis biogazowi rolniczej do rejestru dokonywany jest przez ARR. Ile obecnie takich biogazowni zarejestrowanych jest w Wielkopolsce i jakie jest zainteresowanie budową biogazowni?
AB: Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego zarejestrowana jest jedna biogazownia – w miejscowości Skrzatusz (gmina Szydłowo). Widzimy jednak trend wzrostowy w tej kwestii – budowa biogazowni cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów, kolejne projekty dotyczące ich powstawania są w opracowaniu. Ostatnio zakończył się nabór wniosków w ARIMR na małe biogazownie do 0,5 MW. Ogólnie w całej Polsce wpłynęło 176 wniosków, w tym 51 w Wielkopolsce.

czytaj dalej
Spotkanie pod szyldem Zielonej Koniczynki w Wysocku Wielkim

Spotkanie pod szyldem Zielonej Koniczynki w Wysocku Wielkim

Spotkanie pod szyldem Zielonej Koniczynki w Wysocku Wielkim

Tradycyjnie w styczniowe popołudnie spotkali się w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wlkp. członkowie i sympatycy Zielonej Koniczynki. Organizatorem spotkania noworocznego byli Piotr Walkowski poseł na Sejm RP oraz Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wlkp., a także  radni powiatowi Klubu PSL.
Spotkanie, na które licznie przybyli wójtowie, burmistrzowie, sołtysi, radni gminni oraz członkowie rad sołeckich, ZMW, FML, członkinie KGW rozpoczęło się od odśpiewania Roty i złożenia życzeń noworocznych. Gości specjalnymi byli: senator RP Andżelika Możdżanowska, Poseł do PE, Prezes ZW PSL Woj. Wlkp. Andrzej Grzyb, członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski, radny Sejmiku Franciszek Marszałek.

czytaj dalej
Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

W środę, 11 stycznia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się spotkanie nt. współpracy z grecką „Siecią gmin” NEProM, której inicjatorem był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów subregionu konińskiego, na terenie których działają kopalnie odkrywkowe, omawiano możliwość stworzenia platformy wymiany doświadczeń i współpracy polsko-greckiej.

 

czytaj dalej
PSL gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

PSL gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

PSL gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Członkowie PSL-u, starosta kaliski Krzysztof Nosal i Marek Baumgart zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pojechali w Wielkoorkiestrowej Sztafecie Cyklistów z Kalisza do Warszawy, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kaliska sztafeta ma już swoją 12-letnią tradycję. Co roku dołączają do niej nowe osoby, by spróbować swoich sił na trasie i zagrać wspólnie z Owsiakiem na rzecz chorych dzieci.

czytaj dalej

Polub nas na facebooku