Rozmowa z Kolegą Andrzejem Bobrowskim –  Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu

Rozmowa z Kolegą Andrzejem Bobrowskim – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu

Rozmowa z Kolegą Andrzejem Bobrowskim – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział w Poznaniu

IMPULS WIELKOPOLSKI: Jak odnalazł się Pan w nowym miejscu pracy?
ANDRZEJ BOBROWSKI: Funkcję Dyrektora Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Poznaniu sprawuję od czerwca tego roku, wcześniej zajmowałem stanowisko Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dzięki tematyce w jakiej cały czas się obracam, nie było dla mnie problemem odnalezienie się w nowym miejscu pracy.
IW: Proszę w kilku zdaniach opisać czym zajmuje się Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu?
AB: ARR od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza. Działania Oddziału Terenowego ARR w Poznaniu, obejmując swoim zasięgiem teren województwa wielkopolskiego, przybierają formę następujących mechanizmów: interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż, program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, Krajowy Program Restrukturyzacji, dopłaty do materiału siewnego, kwotowanie produkcji mleka, realizacja działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 czy obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

IW: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” to dwa programy administrowane przez ARR – na czym one polegają i jaki jest ich cele?

AB: Każdy z wymienionych programów ma jeden, podstawowy cel: kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia zarówno przetworów mlecznych jak i zwiększenie udziałów owoców i warzyw w codziennej diecie młodych ludzi. W Polsce od czasów akcesji do UE program „Szklanka mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem – od 2007 roku jesteśmy pionierem w realizacji tego programu. Drugi z programów – „Owoce w szkole” – jest programem uruchomionym przez Komisję Europejską w 2009 roku; skierowany został do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) i udostępnia im świeże owoce, warzywa oraz soki owocowo-warzywne.
IW:  Wspomniał Pan o Działaniu 133. Proszę przybliżyć czytelnikom jaki jest cel tego działania i kto jest jego beneficjentem?
AB:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 133 „Działania informacyjne i promocyjne” za swój cel określiło przede wszystkim powiększenie wiedzy konsumentów o zaletach produktów żywnościowych oraz o mechanizmach jakości żywnościowej, a także wsparcie grup producentów – to właśnie te grupy są beneficjentami Działania 133.
IW: W sierpniu tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo energetyczne”, w której określono, że wpis biogazowi rolniczej do rejestru dokonywany jest przez ARR. Ile obecnie takich biogazowni zarejestrowanych jest w Wielkopolsce i jakie jest zainteresowanie budową biogazowni?
AB: Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego zarejestrowana jest jedna biogazownia – w miejscowości Skrzatusz (gmina Szydłowo). Widzimy jednak trend wzrostowy w tej kwestii – budowa biogazowni cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów, kolejne projekty dotyczące ich powstawania są w opracowaniu. Ostatnio zakończył się nabór wniosków w ARIMR na małe biogazownie do 0,5 MW. Ogólnie w całej Polsce wpłynęło 176 wniosków, w tym 51 w Wielkopolsce.

czytaj dalej
Spotkanie pod szyldem Zielonej Koniczynki w Wysocku Wielkim

Spotkanie pod szyldem Zielonej Koniczynki w Wysocku Wielkim

Spotkanie pod szyldem Zielonej Koniczynki w Wysocku Wielkim

Tradycyjnie w styczniowe popołudnie spotkali się w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wlkp. członkowie i sympatycy Zielonej Koniczynki. Organizatorem spotkania noworocznego byli Piotr Walkowski poseł na Sejm RP oraz Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wlkp., a także  radni powiatowi Klubu PSL.
Spotkanie, na które licznie przybyli wójtowie, burmistrzowie, sołtysi, radni gminni oraz członkowie rad sołeckich, ZMW, FML, członkinie KGW rozpoczęło się od odśpiewania Roty i złożenia życzeń noworocznych. Gości specjalnymi byli: senator RP Andżelika Możdżanowska, Poseł do PE, Prezes ZW PSL Woj. Wlkp. Andrzej Grzyb, członek Zarządu Woj. Wlkp. Krzysztof Grabowski, radny Sejmiku Franciszek Marszałek.

czytaj dalej
Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

Współpraca z grecką „Siecią gmin” NEProM

W środę, 11 stycznia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się spotkanie nt. współpracy z grecką „Siecią gmin” NEProM, której inicjatorem był Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów subregionu konińskiego, na terenie których działają kopalnie odkrywkowe, omawiano możliwość stworzenia platformy wymiany doświadczeń i współpracy polsko-greckiej.

 

czytaj dalej
PSL gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

PSL gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

PSL gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Członkowie PSL-u, starosta kaliski Krzysztof Nosal i Marek Baumgart zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pojechali w Wielkoorkiestrowej Sztafecie Cyklistów z Kalisza do Warszawy, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kaliska sztafeta ma już swoją 12-letnią tradycję. Co roku dołączają do niej nowe osoby, by spróbować swoich sił na trasie i zagrać wspólnie z Owsiakiem na rzecz chorych dzieci.

czytaj dalej
Zaproszenie na Noworoczne Spotkanie PSL w Kaliszu

Zaproszenie na Noworoczne Spotkanie PSL w Kaliszu

ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO W WIELKOPOLSCE ZAPRASZA PRZYJACIÓŁ I CZŁONKÓW POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO NA NOWOROCZNE SPOTKANIE WIELKOPOLSKIEGO PSL, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 21.STYCZNIA 2012R. O GODZ. 12.30 W OŚRODKU SPORTU REHABILITACJI I REKREACJI W KALISZU UL. ŁÓDZKA 19-29 /-/ ANDRZEJ GRZYB PREZES ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO PSLWOJ.... czytaj dalej

Poznajemy walkę naszych przodków o Małą Ojczyznę

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp., Senator RP Andżelika Możdżanowska Poseł na Sejm RP, Prezes WIR Piotr Walkowski ZAPRASZAJĄ do udziału w cyklicznym konkursie pod hasłem „POZNAJEMY WALKĘ NASZYCH PRZODKÓW O  MAŁĄ OJCZYZNĘ” Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.                          REGULAMIN KONKURSU1. Prace konkursowe... czytaj dalej

Polub nas na facebooku