Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przewodniczącym Polskiej Delegacji do CLRAE

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przewodniczącym Polskiej Delegacji do CLRAE

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przewodniczącym Polskiej Delegacji do CLRAE

13 lutego 2012 roku w siedzibie Biura Związku Miast Polskich w Poznaniu odbyło się spotkanie Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE). Podczas spotkania wybrano przewodniczącego Polskiej Delegacji do CLRAE, którym został Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Do zadań nowo wybranego przewodniczącego należeć będzie koordynacja prac Delegacji Polskiej oraz uzgadnianie wspólnego stanowiska, a także reprezentowanie Delegacji przed organami CLRAE oraz organami Rady Europy. Funkcję zastępcy przewodniczącego pełnić będzie burmistrz Nysy Jolanta Barska.

czytaj dalej
Najlepsi pojadą do Brukseli

Najlepsi pojadą do Brukseli

Najlepsi pojadą do Brukseli

III Finał Międzynarodowego Konkursu Artystycznego im. Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem” odbył się w sobotę, 11 lutego w auli turkowskiego I Liceum Ogólnokształcącego, gromadząc młodych artystów z niemal całej Polski. Podczas finału wręczono cenne nagrody najlepszym według jurorów uczestnikom, którzy zmagali się w trzech kategoriach artystycznych: fotograficznej, plastycznej i recytatorskiej. Jednym z fundatorów nagrody – wyjazdu do Brukseli – był Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb.

 

czytaj dalej
Rozmowa z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem

Rozmowa z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem

Rozmowa z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem

IMPULS WIELKOPOLSKI: Jak rozpoczęła się Pana przygoda z samorządem? Skąd u Pana ta potrzeba działalności samorządowej?

WOJCIECH JANKOWIAK: Moja przygoda z samorządem rozpoczęła się od pracy w administracji publicznej – byłem Wiceprezydentem miasta Poznania. Wcześniej byłem radnym Gminnej Rady Narodowej Gminy Dopiewo. Wtedy nie można było jeszcze mówić o samorządzie w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie mogliśmy o wszystkich kwestiach samodzielnie decydować. Lata 90. to początki rozwoju samorządu na szczeblu gminnym – mogłem ten proces obserwować bezpośrednio będąc zastępcą Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu. Kolejny etap mojej kariery to przymiarki do reformy samorządowej, która zaprowadziła mnie do Urzędu Rady Ministrów. Najpierw pracowałem jako doradca Ministra – szefa URM, potem jako dyrektor Biura, a następnie Departamentu Reformy Administracji Publicznej. To właśnie reforma administracji publicznej, budowanie struktur powiatów i województw, przekształcanie administracji rządowej w samorządową spowodowało, że samorząd stał się moją pasją.

IW: Praca na stanowisku Wicemarszałka to służba ludziom i regionowi. Jakie obecnie priorytety Pan sobie stawia, co było i jest dla Pana Marszałka największym wyzwaniem?

WJ: Każdy, spoglądając na otaczającą nas rzeczywistość ma swoje przemyślenia, wyciąga wnioski i to wszystko układa się w pewną hierarchię wartości. W samorządzie na co dzień decydować musimy, co dla województwa jest najważniejsze, co nam jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania na co dzień, na przykład w kwestii infrastruktury drogowej, co nam jest potrzebne do życia w sferze duchowej – możliwość rozwoju indywidualnego, standard pobierania nauki, sfera kultury. Bardzo ważny jest również system zabezpieczeń zdrowotnych i socjalnych. To wszystko składa się na priorytety. Jako współtwórca Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego musiałem w szczegółach wgłębić się w te zagadnienia, przeanalizować je w szerszym zakresie, może dlatego te priorytety jawią mi się bardziej wyraziście i są usystematyzowane. Musimy pamiętać, że skupiając się na sprawach doraźnych, codziennych nie możemy tracić z pola widzenia rozwiązań systemowych, długofalowych, horyzontalnych.

IW: Jakie duże inwestycje czekają Wielkopolskę w najbliższym czasie i jak wygląda lista kluczowych zadań na 2012 rok?

WJ: W Województwie Wielkopolskim jest obecnie realizowane wiele inwestycji. Te finansowane z budżetu państwa to przede wszystkim: główne ciągi komunikacyjne – droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz- Poznań- Leszno- Wrocław przyp. autora ), dokończenie Północno-Zachodniej Obwodnicy Poznania, realizowana etapami droga ekspresowa S11 – obwodnica Ostrowa, być może w tym roku obwodnica Jarocina. Dokończona zostanie również trasa kolejowa Poznań-Warszawa na której pociągi będą mogły poruszać się z prędkością do 200 km/h, rozpocznie się modernizacja linii kolejowej z Poznania do Wrocławia i mam nadzieję, ruszy modernizacja trasy z Poznania do Krzyża i dalej do Szczecina. W tym roku zakończona zostanie również modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Dla samorządu województwa istotne jest również dokończenie nowych inwestycji, tj. obwodnicy Wągrowca i obwodnicy Czarnkowa oraz zakończenie kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej 434 ze Śremu po Rawicz.

IW: Jak wielu ma Pan współpracowników i w jaki sposób motywuje Pan zespół do efektywnego działania?

WJ: Sam Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego to struktura licząca wielu pracowników. Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, które bezpośrednio mi podlegają to Departament Infrastruktury, Departament Transportu, Kancelaria Sejmiku, Departament Administracyjny, Biuro Zamówień Publicznych oraz Biuro Nadzoru Inwestycyjnego. Motywowanie przeze mnie pracowników polega przede wszystkim na jak najgłębszym wnikaniu w zagadnienia, którymi zajmuje się dany departament. Oczywiście nie jestem w stanie zrobić tego tak szczegółowo jak Dyrektor czy pracownik danego departamentu, ale tam gdzie sprawy się komplikują próbuję rozwiązać sprawę osobiście. Choć wymaga to sporo czasu, zaangażowania i energii wiem, że to procentuje. Moim zdaniem, kiedy pracownik widzi, że przełożony angażuje się bezpośrednio w daną sprawę to jest on bardziej zmotywowany do działania. Wytwarza się dzięki temu swoista więź, relacja wzajemnego zaufania. Wśród pracowników mam wielu kolegów, przyjaciół co nigdy nie wpływało negatywnie na relację szef-pracownik, cenię to sobie najbardziej.

IW: Jaki procent kobiet zajmuje wysokie stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego? Czy kobietom trudniej się przebić i uczestniczyć czynnie w rządzeniu województwem?

WJ: Uważam, ze kobiety mają coraz większe szanse na wysokie stanowiska – świadczy o tym fakt, że coraz częściej zostają dyrektorami czy zastępcami dyrektorów w Urzędzie Marszałkowskim. Przykładem może być tutaj Departament Infrastruktury, który mi podlega – tutaj dyrektorem jest kobieta. Również w jednostce organizacyjnej samorządu województwa wielkopolskiego jakim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dyrektorem i wicedyrektorem są kobiety. Podobnie sytuacja wygląda w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego gdzie zastępcą dyrektora jest kobieta.

czytaj dalej
Sprawozdanie z działalności PSL Województwa Wielkopolskiego za rok 2011

Sprawozdanie z działalności PSL Województwa Wielkopolskiego za rok 2011

Sprawozdanie z działalności PSL Województwa Wielkopolskiego za rok 2011 – ranking oceny organizacji powiatowych PSL

W piątek 10. lutego 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Wielkopolskiego. Tematem posiedzenia było podsumowanie pracy Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego PSL za rok 2011 oraz aktywności organizacji powiatowych PSL w Wielkopolsce.

czytaj dalej
Stanowisko Posła do PE Andrzeja Grzyba w sprawie ACTA

Stanowisko Posła do PE Andrzeja Grzyba w sprawie ACTA

Stanowisko Posła do PE Andrzeja Grzyba w sprawie ACTA

W ostatnich tygodniach otrzymałem wiele apeli i pytań dotyczących ACTA – umowy dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi. Prace w Parlamencie Europejskim: Parlament Europejski, dotychczas na temat ACTA wypowiadał się krytycznie i wynik ostatecznego głosowania nie jest przesądzony. W mojej opinii opowie się przeciwko ratyfikacji.

czytaj dalej

Polub nas na facebooku