4 listopada 2016r. w  Zamku w Rydzynie w powiecie leszczyńskim odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. Podczas uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursu, a jego laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia z rąk Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dodatkową atrakcją była emisja filmu podsumowującego tegoroczną edycję konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji agroturystycznych i turystycznych oraz właściciele obiektów, którzy przystąpili do konkursu.

Konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa. Jego I edycja odbyła się w 2007 r. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych małych, do ciągłego wzbogacania swojej oferty.

Kolejne edycje konkursu potwierdzają stały rozwój bazy turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, która stanowi doskonałą wizytówkę naszego region.  Dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego przywiązuje duże znaczenie do poszukiwań ciekawych obiektów turystyki wiejskiej w regionie. Konkurs przyczynia się do promowania dobrych wzorców oraz podnoszenia standardów turystyki wiejskiej w Wielkopolsce– mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs ma także zwrócić uwagę turystów na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego Wielkopolski, która ma znaczący potencjał dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały 34 obiekty z terenu Wielkopolski. Kapituła Konkursu przyznała nagrody w 3 kategoriach:

  1. Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym
  2. Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim
  3. Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.
 

KATEGORIA I –  Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym

 

 

Lp.

 

 

MIEJSCE

 

KWOTA NAGRODY

 

DANE OBIEKTU

 

GMINA/POWIAT

1.          

 

 

I MIEJSCE

 

10 000 zł  

FOLWARK HAWAJE
 Ewa Ginda- Kopeć
Stara Wiśniewka 101
77-424 Zakrzewo
http://folwarkhawaje.pl/

 

 

ZAKRZEWO/ZŁOTOWSKI

2.          

 

 

II MIEJSCE

 

8 000 zł  

KMIECIKÓWKA

Zofia i Zdzisław Kmiecik
Trąbinek 4c
63-140 Dolsk
www.kmiecikowka.eu

DOLSK/ŚREMSKI
 

KATEGORIA II – Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim

 

3.          

I MIEJSCE

10 000 zł  

PAŁAC W ORLI
Elżbieta Filipiak
Orla 50
63-720 Koźmin Wielkopolski
www.palacworli.pl

 

 

KOŹMIN WIELKOPOLSKI/ KROTOSZYŃSKI

 

 

 

 

 

4.          

 

 

 

 

 

 

 

 

II MIEJSCE

 

 

 

 

 

 

8 000 zł

 

 

 

 

DWÓR „HERCOWO”
Elżbieta Nowak
Kościerzyn Wielki 80
89 – 300 Wyrzysk
www.dworhercowo.pl

 

 

 

 

 

 

WYRZYSK/PILSKI

 

5.         8 000 zł CHATA NAD WEŁNĄ
Grażyna Szumińska
Rożnowice 38
64 -610 Rogoźno
www.rzekawelna.pl
ROGOŹNO/OBORNICKI
6.          

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

 

 

3 000 zł

GRODNO-DWÓR

KLUB JEŹDZIECKI „GRODNO-DWÓR”
Grodno 10
77-400 Złotów
www.grodnodwor.com

 

 

ZŁOTÓW/ZŁOTOWSKI

 

KATEGORIA III – Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi

 

 

7.          

 

I MIEJSCE

10 000 zł SŁONECZNA KRAINA
Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko
Lubiń, ul. Mickiewicza 3
64 – 010 Krzywiń
 

KRZYWIŃ/KOŚCIAŃSKI

8.          

 

 

 

II MIEJSCE

8 000 zł  

„JANSOWO” OŚRODEK SZKOLEŃ
I REKREACJI

Robert Jans
Emilii Sczanieckiej 23
64-316 Kuślin
www.jansowo.pl

 

 

KUŚLIN/NOWOTOMYSKI

9.          

 

 

 

III MIEJSCE

 

6 000 zł  

GOSPODARSTWO AGROTURYTYCZNE
„OSADA BABIA GÓRA”
Artur Berdziński
Lubiny 20
62 – 600 Koło
www.osadababiagora.pl

 

 

KOŁO/KOLSKI

10.      

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

 

 

3 000 zł

 

„U KRÓLA”

CENTRUM AKTYWNEJ REKREACJI
Piotr Król

Wąsoszki 15 A

77-430 Krajenka

www.ukrola.com.pl

 

 

 

KRAJENKA/ZŁOTOWSKI

11.      

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

 

 

3 000 zł

 

CENTRUM PRAKTYK KULTURALNYCH
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Fundacja Gębiczyn
Gębiczyn 24
64 – 700 Czarnków
www.gebiczyn.org

 

 

CZARNKÓW/
CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI

12.      

 

 

WYRÓŻNIENIE

 

 

 

 

 

 

3 000 zł

 

RANCZO POD BRZOZAMI

Barbara i Stanisław Gajowiak

Radłowo 1

62 -420 Strzałkowo

www.ranczopodbrzozami.pl

 

 

 

STRZAŁKOWO/SŁUPECKI

 

NAGRODA SPECJALNA

 

13.      

 

 

8 000 zł

 

 

 

MASZTALARNIA

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Rozdrażew
ul. Przemysłowa 20
63-708 Rozdrażew

 

 

ROZDRAŻEW/KROTOSZYŃSKI

 KWOTA WSZYTKICH NAGRÓD :   88 000 zł