Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego pn. „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+” to projekt, który został przygotowany przez Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofię Szalczyk. Do współpracy przy jego powstawaniu zostali zaproszeni również starostwie oraz prezydenci miast na prawach powiatu. Oferta współpracy przy projekcie została wysłana także do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Wielkopolskim.

I etapem całego projektu było przygotowanie przez dwuosobowe zespoły uczniowskie pracy pt. „Stąd jesteśmy! Nasza „Mała Ojczyzna” w naszych marzeniach”, a następnie przedstawienie jej przez powołaną w starostwie komisją rekrutacyjną. Autorzy najlepszych prac, a co za tym idzie, zdobywcy pierwszego miejsca, spotkali się 7 czerwca w siedzibie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na wspólnych obradach młodzieżowego sejmiku.

Sesja Sejmiku Młodzieży została przeprowadzona na wzór prac jakie mają miejsce podczas I posiedzenia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Młodzież miała możliwość brania udziału w głosowaniach, a także wybrała spośród swojego grona sekretarzy obrad, przewodniczących poszczególnych komisji, a przede wszystkim prezydium Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczącym obrad został Mateusz Zych, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, natomiast funkcję wiceprzewodniczących pełnili: Magdalena Jurgiel, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance, Mikołaj Primke, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim oraz Roksana Adamczyk, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie.

Młodzież,  oprócz udziału w samej sesji, miała również możliwość pracy w komisjach. Powołane zostały w tym celu cztery komisje tematyczne: Komisja Przedsiębiorczości, Komisja Środowiska, Komisja Kultury oraz Komisja Edukacji i Rodziny.

Zarówno podczas obrad komisji jak i obrad sejmiku, młodzież z niezwykłym zapałem dyskutowała na tematy dla niech najważniejsze. Zwieńczeniem sesji było przyjęcie, wypracowanych podczas obrad komisji, postulatów składających się na uchwałę SMWW w sprawie: przyjęcia postulatów młodzieży wypracowanych na sesji  pt.: „Marzenia Młodzieży o Wielkopolsce 2020+”. Wśród jej najważniejszych tez warto wymienić między innymi: położenie większego nacisku na kształcenie praktyczne z zakresu podstawowej ekonomii oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie „inkubatorów przedsiębiorczości”, które wspomagałyby rozwój młodzieży w tej dziedzinie, przeniesienie przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” do środkowego okresu kształcenia na etapie szkoły średniej, tworzenie parków technologicznych w subregionach województwa z szansą na rozwój młodych naukowców, tworzenie „systemu ostrzegania” – rankingu najgorszych i najlepszych placówek edukacyjnych w województwie wielkopolskim z wyróżnieniem różnych typów szkół, stworzenie systemu warsztatów otwartych z zakresu kultury i sztuki dla szkół ponadgimnazjalnych czy powołanie centrów edukacji ekologicznej (uświadomienie ludzi o zapotrzebowaniu na ekologię, promowanie ekologii, stosowanie formy nagród a nie kar).

Organizatorzy składają podziękowania dyrekcji szkół, opiekunom, samorządowcom, a przede wszystkim młodzieży za udział w przedsięwzięciu.

GALERIA ZDJĘĆ

Autor tekstu: Kinga Kołodziejczak