Wielkopolscy rolnicy podziękowali za plony. W tym roku wojewódzkie Święto Plonów zagościło w Liskowie w powiecie kaliskim. Dziękczynne nabożeństwo koncelebrował ks. bp. Edward Janiak a obrzęd dożynkowy przeprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W uroczystości wziął udział Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, który podziękował rolnikom za ich pracę a ci podzieli się z deputowanym chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren.   

 Wojewódzko – Diecezjalne Dożynki Wielkopolskie tradycyjnie dobywają się w ostatnia niedzielę sierpnia. I każdego roku w innym powiecie i gminie województwa. W tym roku Święto Polonów zorganizowano w Liskowie. – Wzorcowej polskiej wsi, która w okresie międzywojennym gościła dwie niezwykłe wystawy i która do Liskowa przyciągnęła najważniejsze osoby w państwie. Wszystko za sprawą ks. Wacława Blizińskiego, duszpasterza, ale też społecznika, reformatora i polityka związanego z Ruchem Ludowym  – powiedział Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego i prezes Zarządu Powiatowego PSL w powiecie kaliskim a równocześnie pomysłodawca organizacji dożynek i przypomnienia wielkiej tradycji miejscowości.

W trakcie nabożeństwa rolnicy i goście, którzy wzięli udział w dożynkach podziękowali Bogu za tegoroczne plony. – Święto Plonów to niezwykły moment kiedy możemy dziękować Panu Bogu i ludziom za dar chleba – mówił w czasie homilii ordynariusz diecezji kaliskiej ks. bp. Edward Janiak. – Dziękujemy za to, że odbyły się żniwa i za to że w najbliższych miesiącach nie zabraknie na naszych stołach plonów.

  •