7 października w Sali Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Podczas uroczystości Przewodnicząca Sejmiku Zofia Szalczyk wręczyła odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” ustępującemu rektorowi uczelni – prof. Grzegorzowi Skrzypczakowi.

 W uzasadnieniu wniosku o przyznanie odznaczenia podkreślono wkład prof. Skrzypczaka zarówno w rozwój studiów rolniczych, jak i w rozwój życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich na terenie Wielkopolski. Od wielu lat propaguje wiedzę rolniczą poprzez spotkania, warsztaty, szkolenia i doradztwo rolnicze – dzięki temu realizuje niezwykle ważne zagadnienie jakim jest wdrażanie do praktyki rolniczej wyników prac naukowych. Aranżuje też działalność kół naukowych, współpracę międzynarodową studentów i młodych pracowników naukowych. Na każdym polu aktywności prof. Grzegorza Skrzypczaka – dydaktycznej, organizacyjnej czy naukowej można znaleźć znaczące efekty, co świadczy o niezwykle intensywnym i pełnym zaangażowania podejściu do wykonywanej pracy. Nie tylko poprzez setki wygłoszonych wykładów, przeprowadzonych zajęć ze studentami, ale również promotorstwo i recenzja ich prac.

 Podczas inauguracji odbyło się również uroczyste przekazanie insygniów rektorskich JM prof. Janowi Pikulowi – nowo wybranemu Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego.