Marek Baumgart, Wiceprezes Zarządu Miejskiego PSL w Poznaniu otrzymał akt powołania na Koordynatora Wojewódzkiego Forum Myśli Społecznej. Dokument wręczyli Władysław Kosiniak Kamysz, Prezes PSL oraz Jarosław Kalinowski, Przewodniczący Rady Naczelnej PSL. Spotkanie w trakcie, którego władze centralne nominowały Koordynatorów  odbyło się w Warszawie.

Fora Myśli Społecznej mają  łączyć wiele środowisk oraz  na szeroką skalę propagować polską myśl ludową. Ludowcy chcą pokazać  świat w którym przeciwnik polityczny jest partnerem do dyskusji oraz wypracowania porozumienia i zbudowania synergii.

     Porozumienie ponad podziałami i współpraca, to fundamenty wielowiekowej myśli ludowej, które były zawsze tak bliskie ideałom pracy organicznej wielkich Polaków. Dlatego ugrupowanie ma nadzieję, że dzięki doświadczeniu i mimo obecnej trudnej sytuacji na polskiej scenie politycznej uda się doprowadzić do momentu kiedy frakcje będą ze sobą prowadzić dialog, mądrze się różnić, ale przede wszystkim pamiętać, że ich praca jest dla dobra ludzi i powinna odpowiadać społecznym potrzebom wszystkich grup społecznych, opierać się na tradycji i czerpać z nowoczesności.