W piątek 2 września z inicjatywy Krzysztofa Paszyka, Posła na Sejm RP, w jego biurze poselskim w obornikach odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiaka, posła Krzysztofa Paszyka, oraz radnych powiatowych: Andrzeja Ilskiego, Bogusława Janusa i Kazimierza Zielińskiego.

Tematem konferencji były inwestycje i remonty dróg wojewódzkich na terenie powiatu obornickiego. Marszałek Jankowiak mówił o tzw. „małej obwodnicy” Obornik planowanej na odcinku od ul. Czarnkowskiej do drogi krajowej nr 11. Umowę na wykonanie drogi w systemie „zaprojektuj i zbuduj” podpisano 10 sierpnia br. Przewidywany koszt inwestycji to 15 mln zł, które w całości pokryje samorząd województwa wielkopolskiego, zaś termin ukończenia – 2018 r. Wojciech Jankowiak pozytywnie odniósł się też do koncepcji przejęcia ulicy Czarnkowskiej na odcinku od planowanego ronda do rynku przez gminę Oborniki.

Kolejną niezwykle ważną dla mieszkańców powiatu inwestycją będzie obwodnica Rogoźna. 5-kilometrowa, obiegająca miasto od Północy trasa ma kosztować 38 mln zł. Budowę wpisano w plan transportowy województwa wielkopolskiego Obecnie przygotowywana jest koncepcja projektowa inwestycji.  Marszałek Jankowiak zapewnił, że zostanie ona zrealizowana ze środków najbliższej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Za działania w sprawie od dawna oczekiwanej drogi podziękował obecny na spotkaniu były burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.  Sam przez wiele lat podejmował starania w kierunku budowy obwodnicy, min. przygotował koncepcję jej przebiegu.

Oborniczan na pewno ucieszy odnowienie nawierzchni ul. Lipowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do przejazdu kolejowego. Inne, mniejsze projekty dotyczą budowy i przebudowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Na nowe chodniki wzdłuż dróg wojewódzkich mogą liczyć mieszkańcy Łukowa, Żernik, Lipy, Łukowa i Ludom. Powstaną tez chodniki między Chrustowem a Uścikowem, oraz między Popówkiem a Osowem.

Podczas konferencji poruszono też temat inwestycji kolejowych. Linia Poznań-Piła przejdzie w najbliższych latach gruntowną modernizację za kwotę 650 mln zł. Dzięki temu w znaczący sposób wzrośnie liczba połączeń na tej linii. Marszałek Jankowiak przytoczył przykład relacji Poznań-Wągrowiec, gdzie po modernizacji funkcjonują aż 24 połączenia w ciągu doby. Dodał też że po odnowieniu szlaku Poznań-Piła, skierowany zostanie na niego nowy tabor, który planują w ciągu 2 lat zakupić władze województwa. Radny Kazimierz Zieliński przy tej okazji zwrócił uwagę na potrzebę budowy parkingu (park and ride) przy dworcu kolejowym w Rogoźnie. Ułatwiłoby to dostęp do kolei również mieszkańcom gminy Ryczywół.

Spotkanie podsumował poseł Krzysztof Paszyk, dziękując władzom wojewódzkim za inwestycje na terenie powiatu obornickiego. Jak mówił, inwestycje te pozwolą Obornikom i Rogoźnu znacznie polepszyć swoją sytuację transportową, poprawia bezpieczeństwo na drogach i umożliwią mieszkańcom łatwiejszy dostęp do Poznania.

14225447_1788160654798940_3465189379810564271_n