Od podpisania porozumień sierpniowych w 1980 roku minęło już 36 lat. Od 11 lat lat dzień 31 sierpnia, Dzień Solidarności i Wolności stał się świętem państwowym. Święto zostało ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. W Poznaniu w tym dniu odbyła się uroczysta msza św. w kościele oo. Dominikanów, a następnie przemarsz do pod Pomnik Czerwca’ 56, aby złożyć kwiaty upamiętniające ówczesne wydarzenia.

Podczas uroczystości przy pomniku przewodniczący wielkopolskiej „S” Jarosław Lange, odwołując się do słów Jana Pawła II z 1996 r., powiedział: NSZZ „Solidarność” narodził się z głębokiej troski o człowieka, a także z głębokiej odpowiedzialności za dobro wspólne całego narodu.

Patrząc z tej perspektywy nie ulega wątpliwości, że powstanie „Solidarności jest najpiękniejszą kartą naszego narodu. I to jest powód do dumy i radości każdego Polaka. Może właśnie z tego powodu 27 lipca 2005 r. Sejm zdecydował, że 31 sierpnia będzie świętem państwowym – Dniem Solidarności i Wolności.

Jednak ten dzień i to święto nie jest zarezerwowane tylko dla jednego człowieka, czy dla jednej grupy ludzi. Nie jest zarezerwowane tylko dla NSZZ „Solidarność”. To święto wszystkich Polaków – podkreślił J. Lange.

Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy tej mądrości i solidarności sprzed 36 lat. Jak bardzo potrzebna jest ludzka aktywność, aby kształtować naszą rzeczywistość i razem budować wolność – zakończył swoje wystąpienie szef Regionu Wielkopolska.

Dzień Solidarności i Wolności w Poznaniu w mediach

-> TVP Poznań – Teleskop

-> Radio Merkury 

-> http://www.solidarnosc.poznan.pl/slider/1228-dzien-solidarnosci-i-wolnosci.html

DSCF4856 DSCF4829 DSCF4858 DSCF4860