W stronę odpowiedzialnego biznesu

W stronę odpowiedzialnego biznesu „Naszym obowiązkiem jest podjęcie działań, które przywrócą właściwą hierarchię pomiędzy godnością osobową i prawami człowieka oraz zwiększą zaufanie obywateli do instytucji publicznych...