Poseł Grzyb w kaliskim Gimnazjum nr 2

Poseł Grzyb w kaliskim Gimnazjum nr 2

Poseł Grzyb w kaliskim Gimnazjum nr 2 Konieczność budowania ścieżek rowerowych, działania zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej czy miejsca, które wybieramy za cel rodzinnych wycieczek...