Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii

Olimpiada Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb objął honorowy patronat nad organizowaną przez Związek Młodzieży Wiejskiej, Wojewódzką Olimpiadą Wiedzy o Odnawialnych...

Polsko-Ukraińska Konferencja Gazowa

Polsko-Ukraińska Konferencja Gazowa 11 kwietnia w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się Polsko-Ukraińska Konferencja Gazowa. W panelu dotyczącym planów budowy terminali LNG w Polsce i na...

Uzgadniali nadanie sztandaru

Uzgadniali nadanie sztandaru Komitet Honorowy Fundacji Sztandaru dla Komendy PSP w Ostrzeszowie pod przewodnictwem Posła Andrzeja Grzyba odbył  swoje pierwsze posiedzenie. Zaplanowana na 16 czerwca br....