Uniwersytecka debata

Uniwersytecka debata

  Podczas spotkania poddano pod dyskusję następujące zagadnienia: – problem demokracji wewnątrzpartyjnej, – rola wewnątrzpartyjnych mechanizmów selekcji kandydatów, – wpływ opinii publicznej na dobór elit partyjnych,...