Polecamy program: "Kuchnia z Wiejskiej" TVP Info

Polecamy program: "Kuchnia z Wiejskiej" TVP Info

POLECAMY PROGRAM: „KUCHNIA Z WIEJSKIEJ” TVP INFO Zachęcamy do obejrzenia programu „Kuchnia z Wiejskiej” z udziałem Marszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka. Program pokazuje polityków od innej strony,...
Eugeniusz Grzeszczak dla portalu onet: zmiany jeszcze przed nami

Eugeniusz Grzeszczak dla portalu onet: zmiany jeszcze przed nami

Grzesz­czak za­zna­czył, że nową wi­ce­pre­mier – Elż­bie­tę Bień­kow­ską cze­ka­ją spore wy­zwa­nie. Jak po­wie­dział poseł, „żeby zre­ali­zo­wać za­de­kla­ro­wa­ny skok cy­wi­li­za­cyj­ny, to po­trzeb­ne jest przy­spie­sze­nie we wszyst­kich ob­sza­rach....