Tak wydamy unijne fundusze w latach 2014-2020

Tak wydamy unijne fundusze w latach 2014-2020

Tak jak do tej pory najwięcej środków przeznaczymy na rozwój infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i kolejowej, pobudzanie przedsiębiorczości, budowę szerokopasmowego Internetu, cyfryzację. Rząd chce wyodrębnić unijne...
Polska wieś dostanie więcej

Polska wieś dostanie więcej

Dopłaty bezpośrednie Najwięcej środków unijnych i krajowych zostanie wykorzystanych na płatności bezpośrednie. Ma to być 23,7 mld euro w porównaniu z 21,8 mld euro w okresie...