Integrowana ochrona roślin

Integrowana ochrona roślin

W integrowanej ochronie roślin należy wykorzystywać w pełni wiedzę o agrofagach (w szczególności o ich biologii, występowaniu i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania...
Zmiany w zakupie ziemi

Zmiany w zakupie ziemi

Od 1 stycznia 2014 r. stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania...
Ostatnia z pięciu

Ostatnia z pięciu

Pozostałe narady subregionalne: Szamotuły: szanse dla powiatu w nowej perspektywie finansowej UE Narada subregionalna w Lesznie Konin i  Ostrów Wielkopolski: sprawy najważniejsze dla regionu...