Spotkania noworoczne w Wielkopolsce

Spotkania noworoczne w Wielkopolsce

WIĘCEJ ZDJĘĆ W sobotę, 4 stycznia 2014 roku uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym, które jak co roku na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Wojewody Wielkopolskiego odbyło się...
Spotkanie opłatkowe grup producentów rolnych

Spotkanie opłatkowe grup producentów rolnych

Marszałek Krzysztof Grabowski w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę konsolidacji grup producenckich w Wielkopolsce, co poprawiło by efektywność zarządzania wielkopolskim rolnictwem. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski...
Kombatanci połamali się opłatkiem

Kombatanci połamali się opłatkiem

„Na starość zastanawiamy się jak zmienić młodzież, doświadczenie powinno iść w parze z energię młodych” –  powiedział  profesor Zdzisław Nowak, kombatant Batalionów Chłopskich. „Gdy mnie jako...