Dobra współpraca w ramach sieci PURPLE

Dobra współpraca w ramach sieci PURPLE

Przewodniczący PURPLE Michel Grégoire przypomniał o potrzebie inteligentnego zarządzania obszarami podmiejskimi, które powinno opierać się, między innymi, na ograniczeniu niekontrolowanej ekspansji miast oraz współpracy w zakresie...
Święto Powiatu Kaliskiego

Święto Powiatu Kaliskiego

Zobacz również: XV Gala Powiatu Konińskiego Roman Szeląg w trakcie swojej wieloletniej pracy zawodowej i społecznej dał wyraz zaangażowania i ciężkiej pracy w zakresie uzależnień szczególnie...