Delegaci V Wojewódzkiego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego w Wielkopolsce zdecydowali. To dotychczasowy Prezes tego regionu Andrzej Grzyb otrzymał ponownie mandat zaufania. Na 261 głosujących otrzymał 223 głosy. Jego kontrkandydatką była Mirosława Katarzyna Kaźmierczak, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Prezes PSL w Wielkopolsce Andrzej Grzyb podkreślił, że celem PSL-u będzie budowa nowoczesnego państwa, poprzez budowanie nowoczesnego samorządu terytorialnego, ale również gospodarczego i zawodowego. Jednocześnie Ludowcy chcą wiernie strzec tradycji i dziedzictwa historycznego i kulturowego Polski. „W dzisiejszych czasach chrześcijańskie korzenie są niezwykle istotne. Ludowców zawsze łączyło przekonanie, że Polska powinna być wolna i demokratyczna – to jest najwyższa wartość”.

„Ludowy – to nie tylko PSL, lecz szeroki ruch społeczny obejmujący całą rzeszę ludzi, to powszechny, wywodzący się z ludu, osadzony w chrześcijańskim systemie wartości, respektujący procesy zmian społecznych w drodze ewolucji, wynikającej  z wyzwań czasu, to europejski, samorządowy”. „Ludowy – to przyznający prawo do zrównoważonego rozwoju, w oparciu o odnawialne źródła energii, to wspierający polskie rodziny” – powiedział w swoim przemówieniu Andrzej Grzyb.

Prezes Grzyb podkreślał, że czas bycia w opozycji jest dla wielkopolskiego PSL-u czasem samooczyszczenia, odbudowy, odnowy więzi społecznych oraz dokonania analizy dotychczasowego działania.

W zjeździe uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy i działacze PSL m. in. Prezes Stronnictwa  Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dwukrotny premier i b. Prezes ludowców Waldemar Pawlak.

Gościem Zjazdu była także Joanna Jarecka – Gomez – zastępca sekretarza generalnego w Grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Ludowcy zapowiedzieli walkę o dobry wynik w najbliższych wyborach samorządowych, wstąpienie nowych, młodych ludzi do PSL, czego przykładem były wręczone legitymacje członkowskie. Prezes Władysław Kosiniak – Kamysz w swoim wystąpieniu podkreślał aktywne działanie na rzecz wsi i rolników, poszanowanie tradycji, historii, Ojczyzny, przy jednoczesnym otwarciu na nowoczesność.

Wielkopolscy Ludowcy skrytykowali pomysł oderwania Ziemi Złotowskiej od Wielkopolski w celu utworzenia woj. środkowopomorskiego, budowę kopalni  odkrywkowej na terenie Biskupizny Krobia, Miejska Górka, Potwierdzono zasadę pozostawienia samorządowi tego, co samorządowe, konstytucyjną ochronę lasów, prawo do własności i wolności.

Podczas Zjazdu zostali wybranie członkowie organów wojewódzkich oraz delegaci na Kongres PSL, który odbędzie się 19 listopada.

 

GALERIA ZDJĘĆ