We wtorek 20 września br. w Auli Nowej Akademii Muzycznej w Poznaniu, odbyła się Centralna Akademia z okazji jubileuszu 95. rocznicy powstania Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystościach jubileuszowych Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowała Przewodnicząca Sejmiku Zofia Szalczyk, która na ręce Prezesa Zarządu Głównego Związku płk Stanisława Tomaszkiewicza przekazała życzenia
i podziękowania dla wszystkich członków Związku za kultywowanie tradycji polskiego wojska, przekazywanie kolejnym pokoleniom wiedzy o chlubnych kartach historii polskiego oręża i krzewienie patriotyzmu.

„Swoją postawą i zaangażowaniem w sprawy kraju i regionu dajecie Państwo godny przykład młodemu pokoleniu, ucząc je szacunku dla historii, poszanowania godności drugiego człowieka i miłości do ojczyzny” – mówiła podczas wystąpienia przewodnicząca SWW.

Wydarzenie zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.