W dniu 23 lutego br. Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego uczestniczył w uroczystościach 72. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej i walk o Poznań.  Podczas uroczystości wraz z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wicemarszałek złożył kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy Radzieckich, Pomnikiem, Cytadelowców oraz Pomnikiem Żołnierzy Alianckich. Ta coroczna ceremonia ma na celu upamiętnienie bohaterów, którzy przelali krew za wolność Poznania.  W uroczystościach uczestniczyła także Zofia Szalczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Walki o Poznań rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Poznań był wówczas twierdzą, zaś Cytadela, uznawana za największy fort artyleryjski ówczesnej Europy, był centralnym punktem Twierdzy Poznań. Zakończenie walk nastąpiło 23 lutego o godzinie 6 rano. Wtedy poddała się załoga Cytadeli. W walkach zginęło około 100 Polaków i 6000 czerwonoarmistów.