O godzinie „W” 1-ego sierpnia  zawyły syreny, zatrzymało się miasto by w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczcić pamięć i bohaterską walkę warszawiaków z okupantem. W uroczystościach udział wziął Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Obchody rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy tablicy Armii Krajowej w krużgankach kościoła oo. Dominikanów. Następnie o godzinie 15.30 w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry 11 odprawiona została msza święta, zamówiona przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Zarząd Okręgu Wielkopolska. Bezpośrednio po mszy, uczestnicy przeszli ulicami Fredry i al. Niepodległości pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie w godzinę „W” i na sygnał syren alarmowych rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające bohaterów Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni.  Szacuje się, że w zrywie walczyło ok. 800 wielkopolan. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, śmierć poniosło również od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.