Zarząd Wojewódzki PSL Woj. Wielkopolskiego

Grottgera 4/2
60-757 Poznań
e-mail: biuro.poznan@psl.org.pl
tel/fax 618657056

Robert Pilarczyk

Dyrektor Biura

tel. 618657216
tel. kom. 600800209
e-mail: biuro.poznan@psl.org.pl

Paulina Jurkiewicz

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba

tel. 618657216
e-mail: poznan@andrzejgrzyb.eu