O nowym roku w rolnictwie

O nowym roku w rolnictwie

{AG}Kolka_Rolnicze{/AG} Podczas spotkania Wicewojewoda Dorota Kinal wręczyła Srebrne Krzyże Zasługi dwojgu społecznikom z Wielkopolski –Pani Stanisławie Hoffa oraz Panu Józefowi Przybylskiemu. Stanisława Hoffa jest jedną z...
Ułatwienia budowlane

Ułatwienia budowlane

Przez obszar oddziaływania obiektu – należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w...
Podsumowano akcję "Tytka Charytatywna"

Podsumowano akcję "Tytka Charytatywna"

Podsumowano akcję „Tytka Charytatywna” Na konferencjach prasowych w Krotoszynie i Kępnie podsumowano akcję „Tytka Charytatywna” organizowaną przez Caritas Diecezji Kaliskiej, Senator RP Andżelikę Możdżanowską, Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam działające przy...